+420 602 573 188

 

Michal Bič

 

Mentální trenér, kouč, mentor

ACC (ICF)

                 

Brain-Based Koučink

Koučovací metoda založena na výzkumech neurovědy.

Mentální trénink sportovců

  Mentální kouč pro sportovce 

Díky mentálnímu tréninku sportovci dosahují lepších výkonů v soutěži, zvyšují efektivitu tréninku a vedou vyrovnanější osobní život.

V dnešní konkureci o vítězi rozhodují setiny a milimetry, a každý vítěz říká: "je to o hlavě".

Sportovní mentální koučink rozvíjí sportovcovu osobnost, umožňuje mu ke sportu přistupovat hlubším a smysluplným způsobem, což se odráží i v dalších oblastech života.

Životní koučink

Osobní kouč pro normální lidi

Pro dosažení životních met, cílů a snů, také štěstí a úspěchu, bývá nutné provést celou řadu osobních změn.

Koučování životních oblastí tyto věci jasně definuje a rozpoznává vlastní a efektivní cestu k jejich dosažení.

Spoluprací s koučem se klient učí, jak tuto cestu uskutečňovat opakovaně vlastními silami.

Pracovní koučink

Kouč pro manažery, živnostníky i zaměstnance

Znalost cílů, kterých chceme dosáhnout, objasňuje kroky, které bude nutné vykonat. Toto pravidlo platí na všech úrovních pracovní sféry.

Koučovací rozhovor pročišťuje mysl a vede k jasnému rozhodnutí.

Dlouhodobá spolupráce s koučem zahrnuje stanovení cílů a strategií jejich dosažení, i nastavení akčních kroků až k dosažení cíle.

Zavolejte hned, rád vám na vše odpovím osobně.

Zavolat

Chcete více informací? Pokračujte dále ve čtení.

 • Jak budeme spolupracovat?

  Každý z typů koučovací spolupráce vyžaduje odlišný přístup i nastavení.

  Mentální příprava sportovců se prolíná s celou řadou technik, které jsou velmi specifické a v jiných typech koučování se neobjevují.

  Proto se nejprve podíváme na to, co je vaším zájmem a společně nastavíme průběh a milníky naší společné cesty. Vše ušijeme na míru vaším možnostem a potřebám.

  S klienty obvykle pracuji 1x týdně nebo 2x měsíčně.

  Jednotlivá sezení se uskutečňují osobně v kanceláři v Brně, online odkudkoliv na světě, nebo dle dohody. 

  Po celou dobu vám budu náročným, avšak vlídným pomocníkem i potřebnou podporou.

  Naleznete nová řešení situací, posílíte svoje schopnosti a dovednosti, lépe poznáte sebe a svoje návyky a jejich dopad na váš život, podnikání i sportovní přípravu.

  Věřím, že zažijete pocity naplnění, odhodlání, hrdosti a radosti z dosažených cílů i veškerých změn.


 • "Někteří lidé to chtějí, jiní si to přejí, ostatní na tom pracují"

  (Michael Jordan)

Mentální trénink sportovců

Zefektivnění tréninku

 • Nastavení konkrétních tréninkových cílů

 • Udržení soustředění a kontrola pozornosti

 • Efektivní přístup k fyzickému tréninku i relaxaci


Emoční stabilita

 • Edukace vlivu lidského myšlení na výkon sportovce

 • Sebepoznávání a porozumění vlastním emocím

 • Nácvik vhodných mentálních technik

Sebevědomí a sebedůvěra

 • Vědomí svých současných schopností a dovedností

 • Znalost toho, na čem je nutné pracovat

 • Důvěra ve své schopnosti

Zkvalitňovaní soutěžního výkonu

 • Nalezení ideální soutěžní rutiny

 • Práce se stresem a regulace nabuzení

 • Hledání stavu FLOW

Motivace

 • Nastavení dlouhodobých a krátkodobých cílů

 • Rozvojový vs. fixní typ myšlení

 • Práce s výzvami a odměnami

Koncentrace a pozornost

 • Zlepšení výkonu, emoční stability, koncentrace a pozornosti prostřednictvím dechových cvičení, meditací a mindfulness


Regenerace a adaptace

 • Fyzická i mentální relaxace

 • Dostatečnou regenerací dosažení adaptace

 • Zdravý-efektivní spánek a správné spánkové návyky

Rozvoj osobnosti 

 • Nastavení a dosahování životních cílů

 • Znalost hodnot a silných i slabých stránek

 • Zvyšování kvality osobního života

Životní-osobní koučink

Životní změna

 • Vyjasnění současného stavu životních oblastí a osobní spokojenosti

 • Zvolení oblastí pro práci na změně

 • Rozmyšleným konáním v přítomnosti budování chtěné budoucnosti

Dosahování cílů

 • Nastavení krátkodobých a dlouhodobých cílů

 • Sestavení strategie, milníků, plánu a nastavení jednotlivých akcí vedoucích k dosažení cíle

 • Podpora při konání akčních kroků a jejich vyhodnocování

Sebepoznávání

 • Proces sebepozorování

 • Porozumění vlastním emocím

 • Hledání silných stránek a jejich využití 

 • Hledání vlastních hodnot a smyslu konání

Vytváření pozitivních návyků

 • Sledování a vyhodnocení současných návyků

 • Určení návyků vedoucích k požadované změně

 • Postupně zavádění pozitivních návyků do každodenního života

Sebedůvěra a asertivita

 • Sebepoznáním k sebevědomí

 • Zvyšování sebedůvěry akčními kroky

 • Fyziologické a kognitivní techniky pro posílení sebedůvěry 

 • Nácvik asertivního jednání

Usnadnění rozhodování

 • Otevřené strukturované otázky pro získání informací usnadňujících rozhodování  

 • Nalezení možností

 • Seřazení priorit

 • Proces rozhodování mezi více možnými variantami

Zkvalitňování vztahů

 • Pochopení "zákonitostí" mezilidské komunikace

 • Zavádění chování a jednání vedoucích ke zlepšení vztahů

 • Hledání životního partnera

 • Socializace a navazování přátelských vztahů

Psychická prevence

 • Pozitivními návyky, aktivním jednáním a dostatečnou relaxací k životní rovnováze

 • Zvyšování kvality osobního i pracovního života

 • Zvyšování osobní spokojenosti

Pracovní koučink

Spokojený pracovní život

 • Změna a hledání nového zaměstnání nebo podnikatelské činnosti

 • Nalezení silných stránek a hledání možností jejich uplatnění 

 • Sestavení akčních kroků, podpora při jejich konání a následné vyhodnocení 

Koučink manažerů

 • Koučovací rozhovor pro efektivní přemýšlení

 • Rozvoj manažerských dovedností

 • Pochopení zákonitostí mezilidské komunikace

 • Zvyšování výkonnosti

Firemní strategie

 • Nastavení krátkodobých a dlouhodobých cílů

 • Sestavení strategie, milníků, plánu a nastavení jednotlivých akcí vedoucích k dosažení cíle

 • Podpora při konání akčních kroků a jejich vyhodnocování

Michal Bič

Mentální trenér, kouč, mentor

Během své životní cesty protkané různorodými zkušenostmi jsem dospěl k přesvědčení, že máme nástroje k tvorbě vlastního života navzdory jeho okolnostem. Jak tyto nástroje používat je předmětem mého zájmu již celou řadu let. Sám jsem úspěšně uskutečnil několik revolučních životních  změn i celého životního stylu.

Od raného dětství se věnuji sportu, který jsem až do dospělosti dělal na nejvyšší úrovni. Vím jaké to je ze sebe vydávat vše. V současnosti přispívám mládeži svojí trenérskou činností a jsem držitelem trenérské licence B. Zastávám funkci místopředsedy krasobruslařského klubu VSK Technika Brno. Sportovní prostředí tedy znám ze všech možných úhlů.

Podnikatelské zkušenosti mám z několika odlišných oborů, jako je gastronomie, obchodování nebo pořádání eventů a kulturních akcí. Přes 20 let jsem působil na poli technických služeb v soukromé rodinné společnosti.

Koučovacím dovednostem jsem se nechal vyškolit společností NeuroLeadership, jejíž kurzy "Brain-Based Coachingu" jsou akreditované Mezinárodní koučovací federací (ICF). Struktura mnou poskytovaných sezení i způsob spolupráce jsou založeny na neurovědeckých výzkumech a psychologických poznatcích.

Mám empatickou introvertní povahu s extrovertním projevem. Mezi mé záliby patří sport, humor, umění, neurověda, psychologie, filozofie a hlava ponořená v knihách.

Jsem připraven být vám oporou na vaší sportovní, životní i profesní cestě vpřed, i při tvoření vaší vysněné budoucnosti.

Volejte teď pro objednání nezávazné schůzky.

Zavolat

Chcete vědět, co o mně říkají klienti? Pokračujte níže.

Reference

Matteo Zanni (35) (IT)

Trenér krasobruslení, technický specialista a rozhodčí tanců na ledě

Michal je schopen posunout vrcholové sportovce z problémového stavu do stavu žádoucího. Je to vynikající stratég s konečným cílem najít stav špičkového výkonu, když je to nejvíce potřeba.
K mentálnímu tréninku mě přivedlo vědomí, že vynikající technická práce nestačí k tomu, aby se naplno rozvinul potenciál sportovce. Velkou roli hraje způsob myšlení. Pochopil jsem, že se musím spárovat s profesionálními osobnostmi v tomto oboru.
Michal se prokázal jako vysoce výkonný trenér, protože efektivita na výkon je viditelná.
Pomáhá nám stanovit hlavní a vedlejší cíle.
Díky naší spolupráci mohou naši svěřenci předvést špičkový výkon, když je potřeba. Především na hlavních akcích, jako jsou olympijské hry, mistrovství světa a mistrovství Evropy.
Mentální přípravu s Michalem doporučuji všem sportovcům, kteří chtějí dosáhnout vysoké úrovně v jejich sportu.
Natálie Taschlerová (21) (ČR)

Olympionička (Peking 2022), účastnice MS a ME, několikanásobná mistryně České republiky v tancích na ledě

K mentálnímu tréninku mě přivedl můj sport. Hlavním cílem bylo naučit se lépe zvládat svoji mysl při tréninku, před závody, i v čase závodní jízdy. Přišli jsme totiž na to, že jen tvrdý trénink na vysoké úrovni nestačí.
S Michalem se mi spolupracuje výborně. Jsme si velmi blízcí a náš vztah je založený na důvěře a upřímnosti. Velmi často máme během sezení srandu a můžu říct cokoliv, co mám na srdci. Oceňuji kreativitu, se kterou Michal pracuje. Rád zjistí informace o věcech, se kterými přijdu. Vždy se snaží porozumět mé mysli a navést ji správným směrem.
Pomáhá mi zůstat v přítomnosti a kontrolovat své emoce a reakce ve vypjatých situacích. Umožňuje mi podívat se na život jiným pohledem. Také nastavit si co nejvíce spokojený život sportovní i soukromý.
Efekt mentálního tréninku se odráží hlavně v mém sportu, ale i v mém soukromém životě. Zvládám lépe stresové situace před závody, dokážu lépe porozumět svým emocím a reakcím. Nacházím více své Já.
Mentální trénink bych doporučila všem. Hlavně lidem v mém věku. Je velmi důležité se naučit chápat své myšlení, emoce, reakce… Mysl pořád někde lítá - z minulosti do budoucnosti a přitom ztrácíme čas v přítomnosti. Čas letí a je důležité být tady a teď. A přesně k tomuhle mentální trénink vede, abyste si jednou na smrtelné posteli řekli: "Ty jo, fakt jsem si ten život prožila naplno". Michal má k tomu své nástroje, metody a postupy, a velmi rád je s vámi sdílí, aby se vám žilo co nejlépe a zároveň abyste dosahovali co nejlepších sportovních výsledků.
Filip Taschler (23) (ČR)

Olympionik (Peking 2022), účastník MS a ME, několikanásobný mistr České republiky v tancích na ledě

K mentálnímu tréninku, mě přivedl můj trenér Matteo Zanni, který dává velkou váhu na mentální stabilitu, která mi pomáhá při tréninku i na závodech.
Michal byl součástí našeho trenérského týmu již v Brně, kde jsme naši krasobruslařskou kariéru začínali.
Postupem času jsme se začali bavit o mentální přípravě a po mém zranění jsem se rozhodl, že potřebuji někoho, kdo by mě znovu postavil na správnou cestu za mým cílem.
A tak jsem započal spolupráci právě s Michalem, protože věděl velmi dobře, jak reaguji na trénincích a závodech.
Nejvíce oceňuji jeho zapálení posunout věci na vyšší level.
Máme nastavený přesný plán v jakých oblastech bych se chtěl zlepšit a ten pečlivě dodržujeme.
Díky tomu si mohu více užívat tréninky a závody a najít v životě to, co doopravdy chci.
Spolupráci s Michalem bych doporučil všem sportovcům a lidem, kteří mají ambice jít za svým cílem a užít si život na 100 procent.
Veronika (38) (ČR)

Trenérka krasobruslení, lektorka anglického jazyka, publicistka

Brain-based coaching předčil moje očekávání. Vřele doporučuji každému, kdo má chuť nebo potřebu zlepšit si kvalitu svého života.
Jsem velmi ráda, že mi brain-based coaching vstoupil do cesty a Michala jako kouče vřele doporučuji.
Michal má velmi příjemný a nenucený přístup, ale rozhodně vás pevně povede k vašemu vytouženému cíli. Je to profesionál každým coulem a věřím, že vznikla spolupráce na velmi dlouhou dobu.
Za mě absolutní spokojenost.
Petra (27) (ČR)

Dentální hygienistka na stomatologické klinice DUO SMILE

Michal mě koučoval půl roku a v průběhu této doby mi otevřel oči v mnoha směrech. Pomohl mi ujasnit si svoje hodnoty, zaměření a rozhodování v osobním i profesním životě.
Díky koučinku jsem se naučila o věcech jinak uvažovat a hledat efektivní řešení.
Michal je profesionální, vnímavý a náročný kouč, který z člověka dostane maximum.
Těším se na další spolupráci a doporučuji všem, kteří si potřebují něco promyslet nebo třeba otočit život vzhůru nohama.
Kryštof (31) (ČR)

Daňový specialista, účetní ve společnosti ZK ÚČTO, s. r. o.

Koučování jsem začal v době, kdy jsem měl čerstvě narozené první dítě, v práci před sebou nejnáročnější období, ale o to větší to byla výzva.
Po necelém půl roce musím říct, že jsem ke koučování přehodnotil svůj přístup. Z nejdřív rezervovaného pohledu jsem se sám na sobě mohl přesvědčit o jeho účincích. Je ale potřeba jít do něj odhodlaný ke změně a být ochotný tím něco získat. Záměrně nepíšu "něco pro změnu obětovat", protože pokud budete opravdu vědět, čeho chcete dosáhnout, nikdy pro vás tyto kroky nebudou znamenat oběť.
A pokud máte jen zamlženou představu o vašich cílech? Nevadí, dobrý kouč, jako je Michal, vám je pomůže vyleštit.
Pokud bych měl na Michalovi něco vyzdvihnout, je to skvělý balanc, který vnáší do sezení. Jeho věčně usměvavý přístup je nakažlivý, zároveň má ale dobře nastavené hranice, nedává nic zadarmo a umí se vymezit.
Až se příště dostanu do životní situace, kdy by se mi kouč mohl hodit, určitě se na Michala znovu obrátím. Tentokrát už mám ale v hlavě vyjasněné, že bych zvolil intenzivnější variantu jedenkrát týdně a minimálně na půl roku, ještě lépe na rok.
Mistrovsví České republiky v atleticeCyklistický závod Brno-Mikulov-BrnoGP Brna - Moderní gymnastikaMistrovství České republiky v juduŠermířský tréninkKrasobruslařský trénink
Natálie a Filip Taschlerovi - Olympionici (Peking 2022), účastníci MS a ME, několikanásobní mistři České republiky v tancích na leděKateřina a Daniel Mrázkovi - Juniorští mistři světa v tancích na ledě, vítězové závodů série Grand prix, juniorští mistři České republikyVeronika Antošová - Akademická mistryně světa v rychlobruslení, účastnice ME a závodů světového poháruJosef Chvátal - ŠermířPetr Kotlařík - Mistr České republiky v krasobruslení, účastník ME (vpravo trenér Rudolf Březina)Sophie Ellen Kučabová s trenérem Michalem Matlochem
Juniorští a seniorští mistři ČR v tancích na ledě, sourozenci Mrázkovi a TaschleroviBarbora Řezníčková, Matteo ZanniPetra ZorvanMarian JelínekDaniela Vopalecká, Vít ŠrámekMauricius

Certifikace

Pro neustálé zvyšování kvality mnou poskytovaných služeb se kontinuálně vzdělávám svépomoci, prostřednictvím světových profesionálů z oboru sportovní mentální přípravy, koučování, psychologie a kurzů akreditovaných ICF (Mezinárodní koučovací federace).
V současnosti studuji obor psychologie na Vysoké škole Humanitas, Fakultě společenských studií. 

Jsem členem ICF a v koučovací spolupráci se řídím Etickým kodexem ICF, který naleznete zde.

BASIC COACHING SKILLS CERTIFICATEADVANCED COACHING SKILLS CERTIFICATEPROFESSIONAL COACHING SKILLS CERTIFICATEIFC MemberACC (IFC)

Kontakty

Zeptejte se mě na cokoliv. ;)
Na váš hovor i zprávu se těším a co nejdříve vám odpovím!

E-mail: michal@michalbic.cz

Telefon: +420 602 573 188

Kancelář: Příkop 4, Brno, 602 00

Jméno a příjmení E-mail Telefon Zpráva Odeslat