+420 602 573 188


 

Michal Bič  

Mentální trenér, kouč, mentor

ACC (ICF)

                 

OSOBNÍ A ŽIVOTNÍ KOUČINK

Gratuluji! Pokud čtete tyto řádky, už jste na cestě za změnou. Věděli jste, že méně než 10 % lidí si stanovuje osobní cíle? A právě ti, kteří si cíle stanoví, dosahují největších úspěchů.

Možná už tušíte, co byste chtěli změnit, čeho dosáhnout nebo kým se stát. V naší spolupráci začneme objevováním a definováním těchto cílů. Typicky si klienti stanoví jeden až tři cíle, kterých se pak snaží dosáhnout. Toto ujasnění cílů je osvobozující a je to teprve začátek.

Stanovíte si strategii, jak lze těchto cílů dosáhnout a postupně tuto cestu zdoláváte. 

V koučování na většinu věcí přijdete sami díky promyšleným otázkám kouče, ale nebojte, kroky, jako jsou stanovení cílů a plánů, vás provedu a do budoucna naučím.

Na této cestě objevíte sílu svých myšlenek a naučíte se, jak je vést ke šťastnějšímu a smysluplnějšímu životu.

Budete sledovat váš pokrok a těžit z naučených dovedností. Budete se měnit.

Vy jako klient určujete, co a jak budeme na sezeních řešit. Jsem tu, abych se přizpůsobil vašim potřebám a pomohl vám co nejefektivněji přemýšlet.

Součástí naší spolupráce jsou poskytnuté materiály a cvičení, podpora na telefonu 24/7 a další. Celkový rozsah si domlouváme individuálně dle možností obou stran. 

Začněte žít život, který chcete, již dnes.

Co o naší spolupráci říkají klienti samotní, si přečtěte v části reference.

Každý klient přichází s vlastními tématy. Níže je několik z velmi častých:

Životní změna

 • Vyjasnění současného stavu životních oblastí a osobní spokojenosti

 • Zvolení oblastí pro práci na změně

 • Rozmyšleným konáním v přítomnosti budování chtěné budoucnosti

Dosahování cílů

 • Nastavení krátkodobých a dlouhodobých cílů

 • Sestavení strategie, milníků, plánu a nastavení jednotlivých akcí vedoucích k dosažení cíle

 • Podpora při konání akčních kroků a jejich vyhodnocování

Sebepoznávání

 • Proces sebepozorování

 • Porozumění vlastním emocím

 • Hledání silných stránek a jejich využití 

 • Hledání vlastních hodnot a smyslu konání

Vytváření pozitivních návyků

 • Sledování a vyhodnocení současných návyků

 • Určení návyků vedoucích k požadované změně

 • Postupně zavádění pozitivních návyků do každodenního života

Sebedůvěra a asertivita

 • Sebepoznáním k sebevědomí

 • Zvyšování sebedůvěry akčními kroky

 • Fyziologické a kognitivní techniky pro posílení sebedůvěry 

 • Nácvik asertivního jednání

Usnadnění rozhodování

 • Otevřené strukturované otázky pro získání informací usnadňujících rozhodování  

 • Nalezení možností

 • Seřazení priorit

 • Proces rozhodování mezi více možnými variantami

Zkvalitňování vztahů

 • Pochopení "zákonitostí" mezilidské komunikace

 • Zavádění chování a jednání vedoucích ke zlepšení vztahů

 • Hledání životního partnera

 • Socializace a navazování přátelských vztahů

Psychická prevence

 • Pozitivními návyky, aktivním jednáním a dostatečnou relaxací k životní rovnováze

 • Zvyšování kvality osobního i pracovního života

 • Zvyšování osobní spokojenosti

Buďte hlavním hrdinou svého života!

Rezervujte si termín 30 min. konzultace zdarma.

📆 REZERVOVAT KONZULTACI ZDARMA

Záruka profesionality

Jsem držitelem certifikace ACC (ICF) a členem ICF (Mezinárodní koučovací federace) a v koučovací spolupráci se řídím Etickým kodexem ICF, který naleznete zde.

Kontakty

Zeptejte se mě na cokoliv, rád odpovím na vaše dotazy.
Objednání služeb telefonicky, přes formulář nebo e-mailem.

Jméno a příjmení E-mail Telefon Zpráva Odeslat

IBC, Příkop 4, 602 00, Brno

+420 602 573 188

michal@michalbic.cz

Po–Ne: Nonstop⁠⁠⁠⁠⁠⁠